Centre d’aide aux Personnes (CPA/4604)

Samen stap voor stap

Documenten

>Verzekeringen

Verzekeringen van “Les Amis d’Accompagner” vzw

>Fiscaal attest

Attest voor het bekomen van belastingvermindering voor giften

>Boekhoudkundige balansen

De jaarlijkse boekhoudkundige cijfers, balansen en rekeningen

>Boekhoudkundige controles

Verslagen van bedrijfsrevisoren en boekhoudkundige analyses

>Gegevens

Bancaire en sociale gegevens van “Les Amis d’Accompagner” vzw

>Nieuwsbrief

Overzicht van de alledaagse activiteiten van onze vereniging

>RVA

Algemene toelating betreffende vrijwilligerswerk

>Activiteitenrapporten

Jaarlijkse balans van de acties, perspectieven en financiële situatie van onze vereniging

>Statistieken

Een pagina met cijfergegevens over de sociale actie van onze vereniging

>Statuts

De gepubliceerde wettelijke teksten. Al de teksten die de werking van onze vereniging bepalen, maar ook de verschillende benoemingen binnen de verschillende instanties van “Les Amis d’Accompagner” vzw

>AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Verzekeringen

RC VOL d01658

ASSURANCE HABITATION

AT d01658

AT DROIT COMMUN d01658

Fiscaal attest

REDUCTION_D_IMPOT_POUR_LIBERALITE_AGREMENT_ 2018_2023

REDUCTIE-D-IMPOT-VOOR-LIBERALITE-AGREMENT-2014-2017

REDUCTION_D_IMPOT_POUR_LIBERALITE_AGREMENT_2012-2013

Boekhoudkundige balansen

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2020

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2019

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_ 2018

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2017

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2016

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2015

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2014

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2013

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2012

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2011

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2010

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2009

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2008

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2007

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2006

Boekhoudkundige controles

RAPPORT_BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2020

RAPPORT-BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2019

RAPPORT-BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2018 (2)

RAPPORT-BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2018

RAPPORT-BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2017

RAPPORT-BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2016

RAPPORT-BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2015

RAPPORT_BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2014

RAPPORT_BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2013

RAPPORT_BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2012

RAPPORT_BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2011

RAPPORT_BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2010

RAPPORT_BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2009

Gegevens

COORDONNEES_BANCAIRES_ LES_AMIS_D_ACCOMPAGNER

PERSONNEL_SALARIE_COMMISSION_PARITAIRE_ NUMERO

PERSONNEL_SALARIE_ONSS_ NUMERO

Nieuwsbrief

LETTRE INFO 048

LETTRE INFO 047

LETTRE INFO 046

LETTRE INFO 045

LETTRE INFO 044

LETTRE INFO 043

LETTRE INFO 042

LETTRE INFO 041

LETTRE_INFO_040

LETTRE_INFO_039

LETTRE_INFO_038

LETTRE_INFO_037

LETTRE_INFO_036

LETTRE_INFO_035

LETTRE_INFO_034

LETTRE_INFO_033

LETTRE_INFO_032

LETTRE_INFO_031

LETTRE_INFO_030

LETTRE_INFO_029

LETTRE_INFO_028

LETTRE_INFO_027

LETTRE_INFO_026

LETTRE_INFO_025

LETTRE_INFO_024

LETTRE_INFO_023

LETTRE_INFO_022

LETTRE_INFO_021

LETTRE_INFO_020

LETTRE_INFO_019

LETTRE_INFO_018

LETTRE_INFO_017

LETTRE_INFO_016

LETTRE_INFO_015

LETTRE_INFO_014

LETTRE_INFO_013

LETTRE_INFO_012

LETTRE_INFO_011

LETTRE_INFO_010

LETTRE_INFO_009

LETTRE_INFO_008

LETTRE_INFO_007

LETTRE_INFO_006

LETTRE_INFO_005

LETTRE_INFO_004

LETTRE_INFO_003

LETTRE_INFO_002

LETTRE_INFO_001

RVA

AUTORISATION GENERALE DE BENEVOLAT DECISION DE L ONEM

DEMANDE D’AUTORISATION GENERALE DE BENEVOLAT A L ONEM

Activiteitenrapporten

RAPPORT_D_ACTIVITE_2020_ANNEXE

RAPPORT_D_ACTIVITE_2020

RAPPORT_D_ACTIVITE_2019

RAPPORT_D_ACTIVITE_ 2018

RAPPORT_D_ACTIVITE_2017

RAPPORT_D_ACTIVITE_2016

RAPPORT_D_ACTIVITE_2015

RAPPORT_D_ACTIVITE_2014

RAPPORT_D_ACTIVITE_2013

RAPPORT_D_ACTIVITE_2012

RAPPORT_D_ACTIVITE_2011

RAPPORT_D_ACTIVITE_2010

RAPPORT_D_ACTIVITE_2009

RAPPORT_D_ACTIVITE_2008

Statistieken

STATISTIQUE_2020_VUE GLOBALE

STATISTIQUE_2019_VUE GLOBALE

STATISTIQUE_2019_ACCUEIL SOCIOJURIDIQUE EN NOS BUREAUX

STATISTIQUE_2019_SERVICE_AUX_PARTENAIRES

STATISTIQUE_2018_VUE GLOBALE

STATISTIQUE_2018_ACCUEIL SOCIOJURIDIQUE EN NOS BUREAUX

STATISTIQUES_2018_SERVICE_AUX_PARTENAIRES

STATISTIQUE_2017_VUE_ GLOBAL

STATISTIQUE_2017_ACCUEIL_SOCIOJURIDIQUE EN NOS BUREAUX

STATISTIQUE_2017_SERVICE_ AUX_PARTENAIRES

STATISTIQUE_2016_VUE GLOBALE

STATISTIQUE_ 2016_ACCUEIL_SOCIAL

STATISTIQUE_ 2016_ SERVICE_AUX_PARTENAIRES

STATISTIQUE_2015_VUE GLOBALE

STATISTIQUE_2015_ACCUEIL_SOCIAL

STATISTIQUE_2015_SERVICE_AUX_PARTENAIRES

STATISTIQUE_ 2015_ ACCUEIL_SOCIAL_ PRIMO_ ARRIVANTS

STATISTIQUES_ACCUEIL_SOCIAL_2014

STATISTIQUES_ ACCUEIL_ SOCIAL_ PRIMO_ ARRIVANTS_2014

STATISTIQUES_SERVICE_AUX_PARTENAIRES_2014

STATISTIQUES_ACCUEIL_SOCIAL_2013

STATISTIQUES_ACCUEIL_SOCIAL_PRIMO_ARRIVANTS_2013

STATISTIQUES_ACCUEIL_SOCIAL_2012

STATISTIQUES_ACCUEIL_SOCIAL_PRIMO_ARRIVANTS_2012

STATISTIQUES_ACCUEIL_SOCIAL_2011

STATISTIQUES_ACCUEIL_SOCIAL_2010

STATISTIQUES_ACCUEIL_SOCIAL_2009

STATISTIQUES_ACCUEIL_SOCIAL_2008

STATISTIQUES_ACCUEIL_SOCIAL_2007

STATISTIQUES_ACCUEIL_SOCIAL_2006

Statuts

LES AMIS D’ACCOMPAGNER STATUTEN VERTALING_NL

STATUTS ASBL LES AMIS D’ACCOMPAGNER_DÉMISSIONS_NOMINATIONS_20170627

STATUTS_ ASBL LES AMIS D ACCOMPAGNER DEMISSION NOMINATION 20190212

STATUTS_ASBL_LES_AMIS_D_ACCOMPAGNER_20151021

STATUTS_ ASBL_LES_AMIS_D_ACCOMPAGNER_ NOMINATIONS_ 20140522

STATUTS_ASBL_LES_AMIS_D_ACCOMPAGNER_NOMINATIONS_20101210

STATUTS_ASBL_LES_AMIS_D_ACCOMPAGNER_NOMINATIONS_20080902

STATUTS_ASBL_LES_AMIS_D_ACCOMPAGNER_20060211

AVG

Privacybeleid