Centre d’aide aux Personnes (CPA/4604)

Samen stap voor stap

Documenten

>Agrément

Agrément définitif de reconnaissance comme Centre d’Aide à la personne (CPA/4604)

>Verzekeringen

Verzekeringen van “Les Amis d’Accompagner” vzw

>Fiscaal attest

Attest voor het bekomen van belastingvermindering voor giften

>Boekhoudkundige balansen

De jaarlijkse boekhoudkundige cijfers, balansen en rekeningen

>Boekhoudkundige controles

Verslagen van bedrijfsrevisoren en boekhoudkundige analyses

>Gegevens

Bancaire en sociale gegevens van “Les Amis d’Accompagner” vzw

>Nieuwsbrief

Overzicht van de alledaagse activiteiten van onze vereniging

>RVA

Algemene toelating betreffende vrijwilligerswerk

>Activiteitenrapporten

Jaarlijkse balans van de acties, perspectieven en financiële situatie van onze vereniging

>Statistieken

Een pagina met cijfergegevens over de sociale actie van onze vereniging

>Statuts

De gepubliceerde wettelijke teksten. Al de teksten die de werking van onze vereniging bepalen, maar ook de verschillende benoemingen binnen de verschillende instanties van “Les Amis d’Accompagner” vzw

>AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Agrément

Agrément_CPA_2022

Verzekeringen

RC VOL d01658

ASSURANCE HABITATION

AT d01658

AT DROIT COMMUN d01658

Fiscaal attest

REDUCTION_D_IMPOT_POUR_LIBERALITE_AGREMENT_2024_2029

REDUCTION_D_IMPOT_POUR_LIBERALITE_AGREMENT_ 2018_2023

REDUCTIE-D-IMPOT-VOOR-LIBERALITE-AGREMENT-2014-2017

REDUCTION_D_IMPOT_POUR_LIBERALITE_AGREMENT_2012-2013

Boekhoudkundige balansen

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2023

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2022

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2021

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2020

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2019

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_ 2018

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2017

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2016

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2015

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2014

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2013

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2012

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2011

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2010

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2009

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2008

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2007

BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_DEPOSES_GREFFE_2006

Boekhoudkundige controles

RAPPORT_BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2021 (Accompagner.bxl)

RAPPORT_BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2021 (Les Amis d’Accompagner)

RAPPORT_BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2020

RAPPORT-BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2019

RAPPORT-BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2018 (2)

RAPPORT-BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2018

RAPPORT-BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2017

RAPPORT-BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2016

RAPPORT-BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2015

RAPPORT_BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2014

RAPPORT_BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2013

RAPPORT_BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2012

RAPPORT_BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2011

RAPPORT_BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2010

RAPPORT_BILAN_COMPTES_DE_RESULTATS_CONTROLES_2009

Gegevens

COORDONNEES_BANCAIRES_ LES_AMIS_D_ACCOMPAGNER

PERSONNEL_SALARIE_COMMISSION_PARITAIRE_ NUMERO

PERSONNEL_SALARIE_ONSS_ NUMERO

Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF 060

NIEUWSBRIEF 059

NIEUWSBRIEF 058

NIEUWSBRIEF 057

LETTRE INFO 056

LETTRE INFO 055

LETTRE INFO 054

LETTRE INFO 053

LETTRE INFO 052

LETTRE INFO 051

LETTRE INFO 050

LETTRE INFO 049

LETTRE INFO 048

LETTRE INFO 047

LETTRE INFO 046

LETTRE INFO 045

LETTRE INFO 044

LETTRE INFO 043

LETTRE INFO 042

LETTRE INFO 041

LETTRE_INFO_040

LETTRE_INFO_039

LETTRE_INFO_038

LETTRE_INFO_037

LETTRE_INFO_036

LETTRE_INFO_035

LETTRE_INFO_034

LETTRE_INFO_033

LETTRE_INFO_032

LETTRE_INFO_031

LETTRE_INFO_030

LETTRE_INFO_029

LETTRE_INFO_028

LETTRE_INFO_027

LETTRE_INFO_026

LETTRE_INFO_025

LETTRE_INFO_024

LETTRE_INFO_023

LETTRE_INFO_022

LETTRE_INFO_021

LETTRE_INFO_020

LETTRE_INFO_019

LETTRE_INFO_018

LETTRE_INFO_017

LETTRE_INFO_016

LETTRE_INFO_015

LETTRE_INFO_014

LETTRE_INFO_013

LETTRE_INFO_012

LETTRE_INFO_011

LETTRE_INFO_010

LETTRE_INFO_009

LETTRE_INFO_008

LETTRE_INFO_007

LETTRE_INFO_006

LETTRE_INFO_005

LETTRE_INFO_004

LETTRE_INFO_003

LETTRE_INFO_002

LETTRE_INFO_001

RVA

AUTORISATION GENERALE DE BENEVOLAT DECISION DE L ONEM

DEMANDE D’AUTORISATION GENERALE DE BENEVOLAT A L ONEM

Activiteitenrapporten

RAPPORT_D_ACTIVITE_2023

RAPPORT_D_ACTIVITE_2022

RAPPORT_D_ACTIVITE_2021

RAPPORT_D_ACTIVITE_2020_ANNEXE

RAPPORT_D_ACTIVITE_2020

RAPPORT_D_ACTIVITE_2019

RAPPORT_D_ACTIVITE_ 2018

RAPPORT_D_ACTIVITE_2017

RAPPORT_D_ACTIVITE_2016

RAPPORT_D_ACTIVITE_2015

RAPPORT_D_ACTIVITE_2014

RAPPORT_D_ACTIVITE_2013

RAPPORT_D_ACTIVITE_2012

RAPPORT_D_ACTIVITE_2011

RAPPORT_D_ACTIVITE_2010

RAPPORT_D_ACTIVITE_2009

RAPPORT_D_ACTIVITE_2008

Statistieken

STATISTIQUE_2021_VUE_GLOBALE

STATISTIQUE_2020_VUE GLOBALE

STATISTIQUE_2019_VUE GLOBALE

STATISTIQUE_2019_ACCUEIL SOCIOJURIDIQUE EN NOS BUREAUX

STATISTIQUE_2019_SERVICE_AUX_PARTENAIRES

STATISTIQUE_2018_VUE GLOBALE

STATISTIQUE_2018_ACCUEIL SOCIOJURIDIQUE EN NOS BUREAUX

STATISTIQUES_2018_SERVICE_AUX_PARTENAIRES

STATISTIQUE_2017_VUE_ GLOBAL

STATISTIQUE_2017_ACCUEIL_SOCIOJURIDIQUE EN NOS BUREAUX

STATISTIQUE_2017_SERVICE_ AUX_PARTENAIRES

STATISTIQUE_2016_VUE GLOBALE

STATISTIQUE_ 2016_ACCUEIL_SOCIAL

STATISTIQUE_ 2016_ SERVICE_AUX_PARTENAIRES

STATISTIQUE_2015_VUE GLOBALE

STATISTIQUE_2015_ACCUEIL_SOCIAL

STATISTIQUE_2015_SERVICE_AUX_PARTENAIRES

STATISTIQUE_ 2015_ ACCUEIL_SOCIAL_ PRIMO_ ARRIVANTS

STATISTIQUES_ACCUEIL_SOCIAL_2014

STATISTIQUES_ ACCUEIL_ SOCIAL_ PRIMO_ ARRIVANTS_2014

STATISTIQUES_SERVICE_AUX_PARTENAIRES_2014

STATISTIQUES_ACCUEIL_SOCIAL_2013

STATISTIQUES_ACCUEIL_SOCIAL_PRIMO_ARRIVANTS_2013

STATISTIQUES_ACCUEIL_SOCIAL_2012

STATISTIQUES_ACCUEIL_SOCIAL_PRIMO_ARRIVANTS_2012

STATISTIQUES_ACCUEIL_SOCIAL_2011

STATISTIQUES_ACCUEIL_SOCIAL_2010

STATISTIQUES_ACCUEIL_SOCIAL_2009

STATISTIQUES_ACCUEIL_SOCIAL_2008

STATISTIQUES_ACCUEIL_SOCIAL_2007

STATISTIQUES_ACCUEIL_SOCIAL_2006

Statuts

LES AMIS D’ACCOMPAGNER STATUTEN VERTALING_NL

STATUTS ASBL LES AMIS D’ACCOMPAGNER_DÉMISSIONS_NOMINATIONS_20170627

STATUTS_ ASBL LES AMIS D ACCOMPAGNER DEMISSION NOMINATION 20190212

STATUTS_ASBL_LES_AMIS_D_ACCOMPAGNER_20151021

STATUTS_ ASBL_LES_AMIS_D_ACCOMPAGNER_ NOMINATIONS_ 20140522

STATUTS_ASBL_LES_AMIS_D_ACCOMPAGNER_NOMINATIONS_20101210

STATUTS_ASBL_LES_AMIS_D_ACCOMPAGNER_NOMINATIONS_20080902

STATUTS_ASBL_LES_AMIS_D_ACCOMPAGNER_20060211

AVG

Privacybeleid