Centre d’aide aux Personnes (CPA/4604)

Samen stap voor stap

Zoekertjes

Word vrijwilliger

1. SOCIAALJURIDISCH MEDEWERKER M/V

… om het sociaaljuridische onthaalteam te versterken.

Je bent MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT al of niet op (pre-) pensioen en je hebt geen ander engagement.
Je hebt nog wat vrije tijd (bv. een halve dag per week of meer) en vrijwilligerswerk spreekt je aan, dan is dit iets voor jou.

Zoals onze website vermeldt, heeft onze Vereniging als doel het bestrijden van armoede en uitsluiting. Mensen in moeilijkheden worden uit hun problemen geholpen. Re-integratie staat voorop om hen zo mogelijk in staat te stellen zelfstandig nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Wat is onze werkwijze? Onze vrijwilligers begeleiden deze mensen concreet in al de demarches –administratieve en andere- die zij moeten vervullen om uit de problemen te geraken.

Denk hierbij aan het aanvragen van sociale steun bij het OCMW, het bezichtigen van een woning, de steun van een advocaat vragen bij het Bureau voor Rechtsbijstand, de toegang tot gezondheidszorg vergemakkelijken, een schuldbemiddelaar bezoeken, naar de dienst Vreemdelingenzaken gaan, naar de bank…

Je rol zal erin bestaan te luisteren, te analyseren en de mensen die komen aankloppen bij te staan in de stappen die ze moeten nemen. Ook de organisatie van hun begeleiding door vrijwilligers op het terrein behoort tot je opdracht. Met het uiteindelijke doel de (her)opleving van hun autonomie, hun sociale (her)integratie, een beter op zijn gemak zijn.

Naast de kwaliteiten en knowhow die vanzelfsprekend zijn voor een sociaal assistent, is het kunnen werken op pc en een basiskennis van softwareprogramma’s zoals Word noodzakelijk.

Spreekt ons project je aan? SLUIT JE DAN AAN bij ons sociaaljuridisch team en kom vrijwillig uw ervaring delen!

Solliciteren? Mail uw cv & motivatiebrief dan naar:

2. TERREINBEGELEIDER M/V

Zoals onze website vermeldt, heeft onze Vereniging als doel het bestrijden van armoede en uitsluiting. Mensen in moeilijkheden worden uit hun problemen geholpen. Re-integratie staat voorop om hen zo mogelijk in staat te stellen zelfstandig nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Wat is onze werkwijze? Onze vrijwilligers begeleiden deze mensen concreet in al hun demarches –administratieve en andere- die zij moeten vervullen om uit de problemen te geraken.

Denk hierbij aan het aanvragen van sociale steun bij het OCMW, het bezichtigen van een woning, de steun van een advocaat vragen bij het Bureau voor Rechtsbijstand, de toegang tot gezondheidszorg vergemakkelijken, een schuldbemiddelaar bezoeken, naar de dienst Vreemdelingenzaken gaan, ….

Als vrijwilliger biedt de TERREINBEGELEIDER de hulpzoekenden de noodzakelijke morele steun zodat zij zich niet meer alleen en hulpeloos voelen.

Om TERREINBEGELEIDER te worden is geen specifieke kennis vereist.
Wel noodzakelijk is de wil om te helpen, de nodige tolerantie en een gezonde dosis geduld. Weet dat de situatie van deze mensen veel tijd en inspanningen vraagt. Het is teamwork. Ons motto luidt: “Samen, stap voor stap”.

Onze begeleiding op het terrein wordt ook aangeboden aan een honderdtal partners die niet over deze dienst beschikken.

Heb je een halve dag per week of meer vrij? Welkom in onze team!

Solliciteren? Mail uw cv & motivatiebrief dan naar: