Centre d’aide aux Personnes (CPA/4604)

Samen stap voor stap

Actie

Missie

Onze missie bestaat uit vier luiken:

  • Het bevorderen van de zelfstandigheid van elke persoon in moeilijkheden met het oog op een betere sociale integratie. Om dit te bereiken, worden deze personen op het terrein begeleid door vrijwilligers. Deze vrijwilligers vergezellen hen bij het vervullen van de stappen die hen in staat moeten stellen om hun rechten te laten gelden en hun verantwoordelijkheden als burger op te nemen.
  • Deze begeleiding wordt ook aangeboden aan personen wiens zelfstandigheid tijdelijk of definitief beperkt is om hen in staat te stellen in waardigheid te leven en zich gewaardeerd te voelen in de maatschappij.
  • Maar eveneens aan alle private of openbare organisaties en instellingen die dit soort begeleiding vragen voor hun eigen hulpvragers, teneinde hen toe te laten de efficiëntie van hun werking te verbeteren.
  • Het bieden van begeleiding op administratief en digitaal vlak. Hiervoor komt elke persoon in aanmerking die zich machteloos voelt tegenover de toenemende digitale druk die de relaties tussen dienstverleners en hun cliënten steeds onpersoonlijker maakt.

In de praktijk :

In de praktijk ziet de werking van onze vereniging er zo uit :

Ontvangen
Dit betekent de persoon erkennen en accepteren in wat hem of haar uniek maakt, haar waardigheid, haar intimiteit en verborgen kanten respecteren. Het betekent haar bevoorrechte gesprekspartner en getuige zijn. Maar ook een waarde toekennen aan wat zij meemaakt, haar toelaten haar verlangens diepe aspiraties en wensen uit te drukken. Het betekent aan de zijde van de persoon staan en haar evolutie, ongeacht het ritme waarmee deze zich voltrekt, te respecteren, zich voortdurend aan haar behoeftes aanpassen. Het betekent de persoon helpen haar leven zelf in handen te nemen, haar vrij laten in haar keuzes. En haar altijd als een wezen in wording beschouwen.

Begeleiden op het terrein
Aan de zijde staan van de persoon die besloten heeft zich te laten begeleiden bij administratieve of andere stappen, met het oog op het oplossen van haar meest dringende problemen. Achter haar staan bij concrete acties, zonder de dingen in haar plaats te doen. Haar ertoe brengen verantwoordelijkheid op te nemen. Ten slotte ook nog een correcte opvolging verzekeren indien dit nodig blijkt. En het is nog deze ambulante begeleidingsdienst voor te stellen aan organisaties en verenigingen die er geen bezitten.

Collectief handelen
De begeleiding op het terrein is teamwerk waarbij vrijwilligers en bezoldigde medewerkers binnen de vereniging op lange termijn betrokken zijn. Deze begeleiding is een project in samenspraak met professionele partners, teneinde elkaar te kunnen aanvullen.

Verdedigen
Deze relatie van ondersteuning en broederschap kan ook -zo heeft ons de ervaring geleerd- de vorm aannemen van het verdedigen van de persoon en haar rechten, tot zover onze middelen dit toelaten.

Getuigen
Dankzij deze broederlijke begeleiding nemen wij deel, collectief en individueel, aan een dynamiek van herinnering en doorgeven. Het geeft ons het recht en ook de plicht om te getuigen over wat wij meemaken, in onze omgeving, in het middenveld, tegenover politici en tegenover de publieke opinie.