Centre d’aide aux Personnes (CPA/4604)

Samen stap voor stap

Voorstelling

De vzw Les Amis d’Accompagner is een eerstelijns sociaal-juridische dienst, die zich specifiek toelegt op het helpen van mensen in moeilijkheden door hen te begeleiden in de stappen die hun situatie moeten verbeteren. De vzw:

  • is nu lokaal in Brussel verankerd
  • is gefocust op personen, wie ze ook mogen zijn
  • bestaat uit een team van vrijwilligers die omkaderd worden door professionele hulpverleners
  • werkt samen met een netwerk van instellingen en verenigingen
  • begeleidt in heel het land mensen op het terrein
  • beschikt over een rigoureus financieel beheer

Onze vereniging bestaat uit twee diensten: de Sociaal-juridische Dienst en de Dienst Partners. Deze twee diensten hebben dezelfde doelstellingen.

De Sociaal-juridische Dienst ontvangt mensen in precaire situaties op kantoor (na afspraak) en volgt hen tijdens het ganse traject ter verbetering van hun situatie. Dit proces vereist soms begeleiding op het terrein door specifiek gevormde vrijwilligers.

De Ambulante Begeleidingsdienst verzorgt begeleiding op het terrein voor personen die door andere organisaties begeleid worden. Het zijn die laatsten die de behoefte inzake begeleiding bepalen en die de aanvraag tot begeleiding indienen bij de Dienst Partners. Het zijn die laatsten die de behoefte inzake begeleiding bepalen en die de aanvraag tot begeleiding indienen bij de Dienst Partners.