Centre d’aide aux Personnes (CPA/4604)

Samen stap voor stap

Home

De vzw Les Amis d’Accompagnement is een eerstelijns sociale instelling die drie diensten aanbiedt:

Begunstigden en vrijwilligers werken samen om nuttige stappen te ondernemen om de situatie te verbeteren. Deze omvatten administratieve, juridische, medische, sociale procedures, enz. Om meer te weten te komen, ontdek onze actie

Missie

  • Het bevorderen van de zelfstandigheid van elke persoon in moeilijkheden met het oog op een betere sociale integratie. Om dit te bereiken, worden deze personen op het terrein begeleid door vrijwilligers. Deze vrijwilligers vergezellen hen bij het vervullen van de stappen die hen in staat moeten stellen om hun rechten te laten gelden en hun verantwoordelijkheden als burger op te nemen.
  • Steun op het terrein bevorderen voor iedereen met een tijdelijk of permanent verlies van autonomie om hen in staat te stellen waardig te blijven leven en zich gewaardeerd te voelen in de samenleving.
  • Dezelfde diensten aanbieden aan elke particuliere of openbare instelling die om dit soort steun voor hun begunstigden verzoekt, om hen in staat te stellen de doeltreffendheid van hun actie te vergroten.
  • De nodige administratieve en IT-ondersteuning bieden aan iedereen die machteloos staat tegenover de toenemende digitale druk.

.

.

.

Découvrez notre Action!
Choisissez un thème
Vidéos réalisées avec le soutien de

.

.
.

.

.

.